Jesteś: 163085 gościem
telefon 606 444 804
tor

Oferta

 UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Zapraszamy na jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą!!!

Szkolenie Kierowców TOR  organizuje profesjonalne jazdy doszkalające dla kandydatów na kierowców zawodowych oraz osób przygotowujących
się do pracy, którzy potrzebują więcej czasu aby opanować technikę prowadzenia pojazdu.
Z doświadczoną kadrą uczestnik szkolenia nabywa niezbędne umiejętności praktyczne pozwalające pewnie poruszać się na drogach krajowych i międzynarodowych oraz zapewnia większe bezpieczeństwo podczas jazdy.
Szkolenie Kierowców TOR gwarantuje:
- elastyczne godziny jazd
- doświadczoną kadrę
- bogaty program i przebieg jazd.
Wszystkie ustalenia dobierane są indywidualnie dla każdego uczestnika szkolenia.


                                                                   
Wszelkie materiały szkoleniowe do wszystkich kategorii GRATIS!!!
!!! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN PRZY SZKOLENIU WIĘCEJ NIŻ JEDNA KATEGORIA LUB KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ !!!

KATEGORIA AM
                                       Uprawnia do kierowania motorowerem dwu lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o
 pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 luprawo jazdy kat b płockb z silnikiem elektrycznym o mocy nie
 większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Czterokołowcem
 lekkim, którego masa własna nie przekracza 350kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do
 45 km/h Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego pod literą „a” i „b” wraz z przyczepą.
 Wymagany  wiek – 14 lat
 Szkolenie obejmuje: 30 godzin teoretycznych, 20 godzin praktycznych. Cena: do negocjacji
 


KATEGORIA A1
Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie             prawo jazdy na motocykl płock
przekraczającej 11 kW i stosunku mocy do własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg;
Motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczają…cej 15 kW; Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu
określonego pod literą „a” i „b” wraz z przyczepą….
Wymagany wiek - 16 lat
Szkolenia obejmuje: 30 godzin teoretycznych,20 godzin praktycznych  Cena: do negocjacji


 KATEGORIA A2
Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nie przekraczają…cej 35 kW i stosunku
mocy do masy własnej nie przekraczającej 0,2 kW/kg;
Motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW;
Zespołem pojazdów z‚łożonym z pojazdu określonego pod literą „a” i „b” wraz z przyczepą….
Wymagany wiek - 18 lat
Szkolenia obejmuje: 30 godzin teoretycznych,20 godzin praktycznych  Cena: do negocjacji

  
KATEGORIA A
Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika przekraczającej 50 cm3 dwukoł‚owym     
lub z bocznym wózkiem – wielośladowym ( w tym również pojazdem trójkołowym o symetrycznym
rozmieszczeniu kół); Motocyklem z przyczepą
Wymagany wiek     - 20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
- 24 lat – jeżeli osoba nie posiada co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
- 21 lat – dla motocykli trójkoł‚owych o mocy nie przekraczają…cej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A

Szkolenie obejmuje: 30 godzin teoretycznych, 20 godzin‡ praktycznych  Cena: do negocjacji

Prawo jazdy na motocykl Płock


KATEGORIA B1
  prawo jazdy kat b płockUprawnia do kierowania czterokołowcem przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem
samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa nie przekracza 400 kg w przypadku
przewozu osób i 550 kg w przypadku przewozu rzeczy
Wymagany wiek - 16 lat
Szkolenia obejmuje: 30 godzin‡ teoretycznych,20 godzin praktycznych Cena: do negocjacji        
  
      
KATEGORIA B
Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczają…cej 3,5 t, z wyją…tkiem autobusu lub motocykla; Zespoł‚em pojazdów określonym pod literą „a” oraz przyczepą lekkiej (której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg); Cią…gnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
Wymagany wiek - 18 lat.
Szkolenie obejmuje: 30 godzin teoretycznych, 30 godzin praktycznych  Cena: ceny promocyjneKATEGORIA B+E
po
jazdem określonym w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą…, której dopuszczalna masa całkowita nie może przekroczyć 3,5 t
Wymagany wiek - 18 lat.
Zakres szkolenia obejmuje: 30 godzin teoretycznych, 30 godzin praktycznych  Cena: do negocjacji


 

                                                     KATEGORIA C
         Uprawnia do kierowania pojazdem sa
mochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej
                                              przekraczają…
cej 3,5 t, z wyją…tkiem autobusu; Ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
                                              Wymagany wiek - 21 lat
                                              Szkolenie obejmuje: 20 godzin teoretycznych; 30 godzin praktycznych  Cena:do negocjacji

 

                 KATEGORIA C+E
 


Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczaj…cej 3,5 t ( z wyją…tkiem autobusu) łącznie z przyczepą…. 
Wymagany wiek - 21 lat.
Zakres szkolenia obejmuje: 20 godzin teoretycznych; 25 godzin praktycznych  Cena:  do negocjacji
 
KATEGORIA D
Uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. 

Minimalny wymagany wiek - 24lat. Szkolenie obejmuje: 
20 godzin teoretycznych; 40 godzin praktycznych 
- dla osób posiadających kategorie C 
20 godzin‡ teoretycznych;  60 godzin praktycznych 
- dla osób posiadających kategorie B  Cena: do negocjacji
Zadzwoń i dowiedz się więcej o aktualnych PROMOCJACH!!!
  JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ NAUKI JAZDY?

Obowiązują tutaj cztery podstawowe zasady. Nie daj się zwieść:

1. Właścicielowi szkoły, której biuro mieści się w samochodzie do nauki jazdy lub w mieszkaniu. W takim przypadku nadmierna oszczędność zawsze odbywa się TWOIM kosztem. Dowiedz się czy ośrodek ma zezwolenie na prowadzenie szkoleń na prawo jazdy.

2. Własnemu sknerstwu. Zadzwoń do kilku szkół nauki jazdy. Dowiedz się jakie mają pojazdy, gdzie mieści się biuro i sala wykładowa oraz plac manewrowy, po czym odwiedź te miejsca. Pamiętaj, że przez telefon można wszystko ubarwić.

Wybierz szkołę zweryfikowaną przez Starostwo. Ponadto, jeżeli szkoła oferuje CI szkolenie poniżej 1500 zł, lepiej od razu o niej zapomnij. Pamiętaj, że cena kursu obejmuje tylko 30 godzin jazdy. Jeżeli instruktor zasugeruje dokupienie kilku lub kilkunastu godzin, nie traktuj tego jako próby wyłudzenia pieniędzy. środki na to wydane na pewno zaprocentują na egzaminie i w czasie samodzielnej jazdy.

3. Obawom. Prowadzić można nauczyć się w każdym wieku. Trzeba jednak pamię™tać, że im starsza osoba tym słabszy refleks i wolniejsze przyswajanie. Badania udowodniły, że powinno się jeździć minimum tyle godzin, ile sie ma lat.

4. Sprawdź, gdzie znajduje się plac manewrowy ośrodka i jak wygląda. Jeśli jest on zgodny z wymogami i odpowiada wymiarom placu egzaminacyjnego to przemawia to na TWOJĄ korzyść. Pamiętaj, że najwięcej uczestników egzaminów państwowych odpada właś›nie na placu manewrowym.